O projekcie Echovis

Pozwólcie, że zanim opowiemy o genezie projektu „Echovis”, najpierw krótko zaprezentujemy naszą firmę.

Transition Technologies S.A., to polska grupa kapitałowa. Skupia firmy IT, dostarczające zaawansowane i nowoczesne rozwiązania m.in. dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Więcej dowiesz się pod tym linkiem https://www.tt.com.pl

Oprócz swojej głównej działalności, od wielu lat, Transition Technologies popularyzuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Wykorzystując nowoczesną technologię, wiedzę i pasję swoich pracowników firma realizuje projekty, które poprawiają jakość i bezpieczeństwo życia innych osób. Jednym z nich jest projekt Seeing Assistant, w ramach którego stworzyliśmy kilka aplikacji, które wspomagają osoby niewidome i słabowidzące w różnych aspektach ich codziennego życia. Tworzymy go w ścisłej współpracy z osobami z tego środowiska z wielu krajów świata.

W trakcie jego realizacji pojawiła się idea stworzenia innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wspólnie z firmą Utilitia sp. Z o.o. wystąpiliśmy o grant w ramach programu GameInn do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasz pomysł spodobał się na tyle, że przyznano nam dofinansowanie do jego realizacji ze środków Unii Europejskiej (POIR.01.02.00-00-0137/1).

W pierwszym etapie projektu skoncentrowaliśmy się na wykonaniu szeregu badań. Ich głównym celem było zweryfikowanie, czy możliwym jest wykonanie nagrań dźwięku o tak dobrej jakości, że ich odtworzenie w słuchawkach stereofonicznych podłączonych do smartfona, spełni parametry niezbędne do nauki echolokacji.

W drugim etapie projektu przeprowadziliśmy m.in. badania przemysłowe i prace rozwojowe, w wyniku których powstał prototyp gry umożliwiającej wirtualne poruszanie się po odwzorowanej z rzeczywistości przestrzeni. Moduły treningowe pozwalały na wprowadzenie w świat dźwięków binauralnych oraz echolokacji dla określonych grup docelowych (dzieci, dorośli, z różnym poziomem umiejętności).

Wyniki obu powyższych etapów okazały się na tyle obiecujące, że zdecydowaliśmy się na kontynuowanie projektu i przygotowanie modeli laboratoryjnych gier przeznaczonych na smartfony i inne urządzenia mobilne. W dalszej kolejności wykonaliśmy wiele pracy, żeby stworzyć grę taką jak ta EchoVis Quiz. Więcej o niej dowiecie się klikając na ten link. W Projekcie zaplanowaliśmy stworzenie 3 gier służących osiąganiu tego celu. Projekt był realizowany do roku 2020 w konsorcjum z firmą Utilitia - przedsiębiorstwem społecznym, które zatrudnia i aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami - oraz we współpracy z Politechniką Łódzką i ośrodkami szkolno-wychowawczymi dla niewidomych. "To właśnie nauczyciele orientacji przestrzennej osób niewidomych zgłaszali nam, że przydałoby się narzędzie, którym można pewnych rzeczy nauczyć bez konieczności bycia w danej przestrzeni dźwiękowej".

Wierzymy, że dostarczanie rozwiązań informatycznych tego rodzaju w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia zdolności posługiwania się słuchem przez osoby z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na dużą niezależność. Da większą swobodę w samodzielnym poruszaniu się oraz przyniesie poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

Przykłady osób takich jak np. James Holman, Ben Underwood, czy Daniel Kish są potwierdzeniem, że echolokacja jest możliwa do wykorzystania przez ludzi. Daniel Kish poprzez swoje szkolenia i treningi udowodnił, że mogą się tego nauczyć nie tylko wybrani ludzie, ale jest to umiejętność dostępna dla każdego. Oczywiście nie każda osoba osiągnie najwyższy poziom, ale adekwatny do swoich możliwości słuchowych.

Aktualizacja z dnia 22.11.2022 r.