Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu "EchoVis" może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcja wzroku w codziennym życiu. Przykłady osób takich jak np. James Holman, Ben Underwood, czy Daniel Kish są potwierdzeniem, że echolokacja jest możliwa do wykorzystania przez ludzi. Daniel Kish poprzez swoje szkolenia i treningi udowodnił, że mogą się tego nauczyć nie tylko wybrani ludzie, ale jest to umiejętność dostępna dla każdego. Oczywiście nie każda osoba osiągnie maksymalnie możliwy poziom, ale adekwatny do swoich możliwości słuchowych. Powyższe rozwiązanie przybierze formę mobilnej gry, która będzie zawierać wirtualne środowisko szkoleniowe, co tym samym umożliwi skuteczne i efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w wyniku, których powstanie prototyp gry umożliwiającej wirtualne poruszanie się po odwzorowanej z rzeczywistości przestrzeni. Moduły treningowe pozwolą na wprowadzenie w świat dźwięków binauralnych oraz echolokacji dla określonych grup docelowych (dzieci, dorośli, z różnym poziomem umiejętności). Natomiast sama gra będzie już umożliwiała dalszy rozwój umiejętności echolokacji poprzez pokonywanie coraz trudniejszych etapów przechodzenia przez fizyczne odzwierciedlone pomieszczenia czy terenu. Odwzorowanie będzie polegało na nagraniu w poszczególnych miejscach przenoszonego terenu próbek dźwiękowych w różnych konfiguracjach. Format tego opisu będzie formatem otwartym co pozwoli na tworzenie i udostępnianie kolejnych zadań w grze poprzez zaangażowaną społeczność działającą na rzecz upowszechnienia echolokacji.