Czcionka

Kontrast

Transition Technologies S.A.

Transition Technologies SA - polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Transition Technologies to lider w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT dla przemysłu oraz serwisu maszyn, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z pogranicza Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości oraz cyberbezpieczeństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model chmury obliczeniowej. Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. Firma posiada w Polsce 12 oddziałów regionalnych, ma także swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Malezji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1500 pracowników.

Od początku istnienia Transition Technologies prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową (B+R) w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki. W wyniku tych działań w 2010, decyzją Ministra Gospodarki, firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Oprócz działalności w obszarze rynku energii i gazu, bioinformatyki i innych obszarach przemysłowych firma popularyzuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Wykorzystując nowoczesną technologię, wiedzę i pasję swoich pracowników firma realizuje projekty, które poprawiają jakość (“Seeing Assistant”) jak i bezpieczeństwo życia (“Pomoc w górach”). Wymaga to współdziałania z innymi firmami, stowarzyszeniami czy organizacjami społecznymi. W trakcie realizacji projektu Seeing Assistant, Transition Technologies skutecznie współpracowała z firmą Utilitia, co zaowocowało powstaniem aplikacji dla niewidomych i słabowidzących, które pomagają w życiu codziennym. Utrzymanie kontaktu i działanie w kierunku następnych wspólnych projektów pozwoliło na wspólną decyzję o uruchomieniu nowego projektu związanego z wykorzystaniem echolokacji przez osoby niewidome i słabowidzące. Dotychczasowe doświadczenie i kooperacja między Transtition Technologies S.A. i Utilitia gwarantują wysoki poziom skutecznej współpracy przy realizacji nowego wspólnego projektu.

Utilitia Sp. z o.o.

Spółka jest przedsiębiorstwem społecznym, zatrudnia i aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami, a osiągane zyski są przekazywane na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Została powołana do życia przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w 2009 r. w celu propagowania dostępności, uniwersalnego projektowania i równego dostępu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby informacja, budynki, usługi i towary były dla tych osób dostępne, trzeba posiadać specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności informacji. Jesteśmy pomysłodawcą unikatowej na skalę krajową usługi Utilitia, będącej automatycznym narzędziem do audytu dostępności stron internetowych.
Przeprowadziliśmy kilkaset audytów eksperckich i User Experience. Równolegle zrealizowaliśmy ponad 20 000 audytów automatycznych, w tym wielokrotnie ponad 3 000 serwisów podmiotów administracji publicznej czy ponad 300 uczelni wyższych.
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji. Oprócz audiodeskrypcji filmowej mamy praktykę w organizowaniu audiodeskrypcji na żywo. Jest to najczęściej audiodeskrypcja sportowa, na przykład meczów piłki nożnej na stadionie krakowskiego klubu Wisła.
Regularnie współpracujemy z tłumaczami języka migowego, najczęściej podczas organizowania różnych dostępnych dla wszystkich uczestników wydarzeń w rodzaju konferencji, seminariów itp. Personel Spółki współpracował przy stworzeniu ponad 4.000 minut napisów dla niesłyszących oraz ponad 60 godzin tłumaczeń symultanicznych w języku migowym.
Innym obszarem naszej działalności są szkolenia, przede wszystkim w obszarze edukacji, oświaty, dostępności informacji (ang. accessibility) i różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy już pracowników wyższych uczelni, informatyków, pracowników instytucji publicznych – ponad 4.000 osób.