Czcionka

Kontrast

Instrukcja obsługi gry EchoVis Quiz

Spis treści

Wstęp

Zapraszamy do dokładnej lektury tego dokumentu. Dowiesz się z niego m.in.: w jaki sposób się zarejestrować, jak się logować oraz o tym, w jaki sposób udzielać odpowiedzi w quizie i jaka jest metoda przyznawania punktów. Ponadto, opisaliśmy do czego służą i dokąd odsyłają wszystkie przyciski, które znajdują się w tej grze.

Jak już wspominaliśmy w opisie gry, jest to narzędzie typu Quiz. Ale nie ma w niej jedynie pytań i kilku propozycji odpowiedzi do wyboru. Stworzyliśmy trochę inną konstrukcję. Zawiera ona następujące elementy:

 • Krótki opis sceny/sytuacji/miejsca, w którym nagranie zostało zarejestrowane
 • Nagranie audio z różnymi dźwiękami
 • Pytanie do tego nagrania
 • 3 propozycje odpowiedzi - a), b) lub c)
Twoim zadaniem jest wybranie tej właściwej.

Im więcej prawidłowych odpowiedzi udzielisz, tym więcej zdobędziesz punktów. Metodę punktacji dokładnie opisaliśmy na końcu tego dokumentu. Wydaje się proste, prawda? Jak jest w rzeczywistości? Zapraszamy - sprawdź sam.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu EchoVis Quiz zostaną wyświetlone Warunki użytkowania aplikacji. Aby przejść dalej, Należy je przeczytać i zaakceptować, wybierając przycisk „Akceptuję”. Jeśli nie akceptujesz Warunków użytkowania, zamknij aplikację.

Rejestracja - tworzenie konta

Aby utworzyć konto wybierz przycisk „Zarejestruj się”, a następnie wypełnij wszystkie pola formularza i potwierdź wprowadzone dane wybierając przycisk „Zarejestruj konto”. Uwaga! Nie oferujemy usługi przypomnienia ani zmiany hasła. Zapisz je zatem w takim miejscu, w którym łatwo je odnajdziesz. Dla Twojej wygody, umożliwiliśmy jego zachowanie w systemowej aplikacji służącej do przechowywania haseł użytkownika.

Logowanie - po zarejestrowaniu konta

Aby się zalogować, wybierz przycisk „Zaloguj. Następnie wprowadź w odpowiednie pola swoją nazwę użytkownika oraz hasło (utworzone podczas rejestracji) i zatwierdź wybierając przycisk „Zaloguj się”. Gdy proces logowania przebiegnie poprawnie - pojawi się komunikat: „Gracz został zalogowany”.

Uwaga! Nikomu nie będziemy udostępniali twoich danych logowania, nawet samej nazwy użytkownika.

Następnie wybierz przycisk „Dalej”.

W jaki sposób odpowiadać na pytania quizu?

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej, pojawi się okno z informacją: „Zalogowany jako (twoja nazwa użytkownika)”.
Czeka na ciebie xx nowych pytań.
Teraz wybierz przycisk „Rozpocznij grę”.

Pojawi się komunikat o konieczności założenia słuchawek i możliwość odtworzenia testowej melodii, dzięki czemu sprawdzisz, czy są one prawidłowo założone. Jeżeli zdecydujesz się grać z użyciem głośników, to będziesz mógł sprawdzić, czy zostały właściwie ustawione.

Następnie wybierz przycisk „Odtwórz test”.

Aby pominąć ten etap wybierz „Dalej”. Aby powrócić na poprzedni ekran - wybierz „Wróć”.

Jeśli słuchawki są założone prawidłowo/głośniki ustawione poprawnie, przejdź do gry korzystając z przycisku „Dalej”.

Pojawi się pierwsze pytanie i przycisk „Odtwórz nagranie”, umożliwiający odtworzenie pliku dźwiękowego powiązanego z pytaniem.

Po odsłuchaniu nagrania masz możliwość udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub ponownego odtworzenia dźwięku. Aby udzielić odpowiedzi, kliknij w odpowiedni według Ciebie przycisk: a), b) lub c).

Gra poinformuje cię dźwiękiem i komunikatem tekstowym, czy udzieliłeś poprawnej, czy błędnej odpowiedzi.

Nie stresuj się - damy Ci również szansę na podjęcie kolejnej próby udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie, na które odpowiedziałeś błędnie. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz poniżej.

Opisaną procedurę należy powtarzać do wyczerpania wszystkich pytań, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

W każdym momencie masz możliwość przerwania gry. Użyj do tego przycisku „wyjdź”. Nie obawiaj się, wszystkie dotychczasowe twoje odpowiedzi i zdobyte punkty zostaną zapisane i uwzględnione w rankingu.

Interfejs gry oraz gesty

Obsługa interfejsu gry jest możliwa z użyciem standardowych gestów wykorzystywanych w danym systemie operacyjnym i implementowanych w czytnikach ekranu.

EchoVis Quiz zawiera dwie karty: „Quiz” oraz „Więcej”.

Zawartość karty Quiz

Znajdują się na niej następujące przyciski:

 • „Rozpocznij grę” lub odpowiednio „kontynuuj grę” - pozwala na rozpoczęcie lub kontynuowanie przerwanej gry.
 • „Statystyki gry” - tu znajdziesz m.in. informacje o swoich osiągnięciach i czekających na Ciebie wyzwaniach. Stworzyliśmy mechanizm generujący ranking wyników osiąganych przez wszystkich graczy. Ranking jest anonimowy - nie podajemy nazw użytkowników. Poniżej znajdziesz dokładne informacje o opracowanym przez nas sposobie punktacji.
 • „Powtórz pytania” - pozwala na odsłuchiwanie dowolną liczbę razy wszystkich nagrań i odpowiadanie na pytania, na które już odpowiedziałeś poprawnie. W tym trybie możesz np. zaprezentować grę komuś innemu bez obawy o to, że zaburzysz proces zdobywania przez Ciebie punktów. Może on też stanowić swego rodzaju tryb treningowy. Przycisk pojawi się w menu, gdy udzielisz przynajmniej 1 poprawnej odpowiedzi na pytanie. Uwaga! W tym trybie nie przyznajemy już punktów, a udzielanie odpowiedzi nie wpływa na ranking trudności pytań.
 • „Popraw błędne odpowiedzi” - zajrzyj tutaj, gdy odpowiesz na wszystkie pytania z darmowego i ewentualnych płatnych pakietów. Jeśli na któreś z nich odpowiedziałeś błędnie, to właśnie w tym miejscu otrzymasz kolejną szansę na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Uwaga! Wszystkie pytania, na które jeszcze nie odpowiadałeś tworzą wspólną pulę i to z tego zbioru program będzie je losował.
 • „Powtórz pytania” - pozwala na odsłuchiwanie dźwięków i odpowiadanie na pytania, na które już odpowiedziałeś poprawnie. W tym trybie możesz np. zaprezentować grę komuś innemu bez obawy o to, że zaburzysz proces zdobywania przez Ciebie punktów. Ponadto, możesz odsłuchiwać nagrania i odpowiadać na pytania dowolną liczbę razy. Może to być swego rodzaju tryb treningowy. Uwaga! W tym trybie nie przyznajemy już punktów a udzielanie odpowiedzi nie wpływa na ranking trudności pytań.
 • „Test słuchawek - pozwala zweryfikować prawidłowe założenie słuchawek na prawym i lewym uchu lub ustawienie głośników.
 • „Lista pakietów” - tu znajdziesz listę z kolejnymi pakietami zestawów dźwięków. W pierwszym wydaniu gry znajduje się bezpłatny pakiet 0 oraz z numerem 1 (pakiet płatny). Kolejne planujemy dostarczać w przyszłości. Z tego poziomu możesz przejść do zakupu płatnych pakietów.
 • „Jak grać” - w tym miejscu znajdziesz skrótową informację na temat zasad i sposobu grania.
 • „Ustawienia gry” - sprawa oczywista. To miejsce, w którym dostosujesz niektóre z parametrów i opcji gry.

Zakładka „Więcej”

Tutaj znajdziesz następujące rzeczy:

 • „O grze” - w tym miejscu zamieściliśmy podstawowe informacje o grze EchoVis Quiz.
 • „O projekcie Echovis” -zawiera garść informacji o firmie Transition Technologies S.A. (twórcy aplikacji), genezie pomysłu na projekt Echovis oraz jego głównych założeniach i etapach.
 • „Inne nasze aplikacje” - tu znajdziecie listę innych gier tworzonych w ramach Projektu Echovis oraz aplikacji dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym, tworzonych i rozwijanych w Transition Technologies, w ramach Projektu Seeing Assistant.
 • „Warunki korzystania” - w tym dokumencie opisaliśmy najważniejsze warunki, na które każdy użytkownik musi się zgodzić, przed przystąpieniem do używania naszej gry.
 • „Polityka prywatności” - w tym miejscu informujemy użytkowników o sposobie poszanowania danych każdego gracza. Nie martw się, zaprojektowaliśmy grę tak, żebyś nie musiał nam udostępniać swoich danych osobowych.
 • „Zgłoś błąd” - umożliwia wysłanie informacji o błędach, które mogą się przecież pojawić w każdej aplikacji, prawda? :D No to i w naszej też. Prosimy pamiętać o możliwie najdokładniejszym ich opisywaniu.
 • „Wyślij sugestię” - jeżeli chciałbyś się z nami podzielić swoimi wrażeniami, masz pomysły na udoskonalenie lub rozwój tej gry itp. to to jest najwłaściwsze miejsce do tego rodzaju zgłoszeń.
 • „Zarządzaj kontem” - w tym miejscu istnieje możliwość wylogowania się z gry oraz usunięcia konta gracza. Pamiętaj, że użycie tego drugiego przycisku spowoduje trwałe wykasowanie danych twojego konta. Wraz z nim zostaną usunięte uzyskane przez Ciebie wyniki w grze. Do ponownego rozpoczęcia gry, niezbędnym będzie utworzenie nowego konta gracza.

Punktacja i ranking

Dłuższą chwilę zastanawialiśmy się nad tym, jak stworzyć sprawiedliwą punktację w tej grze. Zagadnienie nie było banalne, dlatego rozwiązanie też jest nieco skomplikowane. Postaramy się jednak wyjaśnić je w łatwy do zrozumienia sposób.

Za niesprawiedliwe uznaliśmy odgórne ustalenie przez nas samych początkowych wartości punktowych dla każdego z pytań. Dlatego postanowiliśmy to robić dynamicznie w oparciu o liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi udzielanych przez każdego z graczy. Inaczej mówiąc, każde pytanie w quizie jest na bieżąco oceniane. Służy to ustalaniu poziomu jego skomplikowania. Pierwszy ranking trudności punktów powstał już na etapie testów aplikacji w oparciu o odpowiedzi udzielane przez betatesterów.

Co robić, żeby zdobyć dużą liczbę punktów?

Duże znaczenie ma to, za którym razem poprawnie odpowiesz na pytanie:

 • Poprawna odpowiedź na pytanie za pierwszym razem - gracz otrzymuje 100 procent punktów.
 • Poprawna odpowiedź na pytanie za drugim razem - gracz otrzymuje 50 procent punktów.
 • Poprawna odpowiedź na pytanie za trzecim razem - gracz otrzymuje 33 procent punktów.
 • Poprawna odpowiedź na pytanie za czwartym razem - gracz otrzymuje 25 procent punktów itd.

Uwaga! Jeśli po pierwszym odsłuchaniu nagrania nie masz pewności, która odpowiedź będzie poprawna, to warto je odtworzyć kilkukrotnie. Liczba odtworzeń nagrania:

 • nie wpływa na punktację w rankingu
 • nie zmienia poziomu trudności pytania

Każde pytanie, na które odpowiesz źle trafia do folderu o nazwie „popraw błędne odpowiedzi”. Gdy na wszystkie odpowiesz poprawnie, będzie on pusty.

Punktacja i ranking w skrócie

 • im więcej udzielisz poprawnych odpowiedzi za pierwszym razem, tym więcej punktów będziesz mógł zdobyć.
 • najwyżej punktowane są pytania najtrudniejsze.
 • każda odpowiedź na pytanie, udzielona przez każdego z graczy ma wpływ na wartość punktową danego pytania.
  • Jeśli wielu graczy będzie udzielało błędne odpowiedzi na konkretne pytanie, system uzna je za trudniejsze i za to pytanie przyznawana będzie większa liczba punktów".
  • Jeśli wielu graczy będzie udzielało poprawne odpowiedzi na konkretne pytanie, system uzna je za łatwiejsze i za to pytanie przyznawana będzie mniejsza liczba punktów.
  • Wartość punktowa pytań obliczana jest w czasie rzeczywistym.
 • W oparciu o dynamicznie zmienianą wartość punktową każdego z pytań, na bieżąco jest obliczana liczba punktów zdobytych przez każdego z graczy i na tej podstawie tworzony jest ranking.

W efekcie powyższego, liczba zdobytych przez Ciebie punktów może się zatem zmieniać nawet jeśli przez jakiś czas nie uczestniczyłeś w grze. Dlatego, nie zdziw się, gdy jednego dnia będziesz widział, że zdobyłeś w grze np. 234 punktów a po kilku dniach sprawdzisz i twoje „zdobycze” wyniosą np. 321 punktów.

Nie martw się, udzielanie odpowiedzi na pytania z Quizu jest znacznie łatwiejsze niż metoda punktacji :D

Ostatnia aktualizacja - 06.12.2022 r.