Czcionka

Kontrast

Polityka prywatności i wykorzystywania danych pochodzących od użytkownika w aplikacji EchoVis Street

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. Gromadzone dane w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania aplikacją. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników aplikacji. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

1. Gromadzenie danych

Wykaz informacji najczęściej przekazywanych w plikach logów jest następujący:

  • publiczny adres IP, za pośrednictwem którego został wysłany raport o błędzie,
  • model urządzenia użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego ww. urządzenia,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły podczas używania aplikacji.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami aplikacji.

2. Wykorzystywanie danych:

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania systemem.

W tej aplikacji korzystamy z usługi do diagnostyki błędów Crashlytics. Jej operatorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (zwana dalej „Google”). W celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących zbierania i przetwarzania Danych, przez to narzędzie, zapoznaj się z jej polityką prywatności pod tym adresem: https://firebase.google.com/terms/crashlytics.

Korzystamy także z usługi śledzenia Firebase firmy Google. Służy ona do gromadzenia i analizowania interakcji użytkowników z aplikacją. Dane te są co do zasady rejestrowane i przekazywane do Firebase w sposób zanonimizowany. Nie następuje łączenie z pozostałymi danymi użytkownika. Więcej informacji na temat Google Firebase i ochrony danych można znaleźć na https://policies.google.com/privacy oraz https://firebase.google.com/