Czcionka

Kontrast

Aplikacja Echovis Street Laboratory Model (w skrócie EchoVis Street, albo ES) to gra audio, adresowana przede wszystkim do osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się w niej kilka poziomów, a każdy z nich zawiera odmienną dźwiękową symulację ruchu ulicznego. Głównym zadaniem użytkownika będzie przejście na drugą stronę drogi w taki sposób, aby nie zostać potrąconym przez przejeżdżające samochody i tramwaje. Aplikacja działa w systemie IOS oraz Android. Do prawidłowego działania w systemie Android, potrzebne jest wstrzymanie funkcji TalkBack.

Jak działa gra

Po starcie programu, EchoVis Street wyświetla i odczytuje automatycznie ogólne informacje o aplikacji i projekcie, a następnie wyświetla ekran z informacjami o gestach i dostępnej instrukcji gry oraz informację o Warunkach użytkowania. W obu przypadkach, można zaznaczyć, by program nie prezentował nam tych ekranów po kolejnym uruchomieniu i przejść dalej do właściwej gry. EchoVis Street odczytuję głosem syntezy opis przestrzeni dźwiękowej, zaplanowanej oddzielnie dla każdego z poziomów gry. Nawigacja po oknach dialogowych oraz w menu przebiega w taki sam sposób, jak nawigacja przy pomocy gestów znanych z VoiceOvera (system IOS) i TalkBacka (system Android). - przesuń jednym palcem w lewo lub w prawo, aby przemieścić kursor i odczytać aktualnie podświetlony element. Może to być element Menu, informacje wyświetlane w oknach dialogowych lub inne przyciski. Aby aktywować podświetlony przycisk, stuknij w niego dwukrotnie jednym palcem

Ekran opisu poziomu gry

Każdy ekran opisu poziomu gry zawiera następujące elementy oraz informacje:

 • przycisk "Menu", którego aktywowanie otworzy Menu aplikacji
 • numer i tytuł poziomu
 • opis poziomu
 • przycisk "Rozpocznij grę", którego aktywowanie pozwoli rozpocząć grę.

Właściwa gra, czyli przechodzenie na drugą stronę ulicy

Po wybraniu określonego poziomu gry, przez kilka sekund na ekranie wyświetlany jest podgląd gry. Wraz z wyciszaniem muzyki, ekran się wyciemnia i słyszymy komunikat „Grafika ukryta”. To oznacza, że możemy zaczynać. Gest machnięcia jednym palcem od dołu do góry, to krok do przodu Gest machnięcia jednym palcem od góry do dołu, to krok do tyłu

Włączanie i wyłączanie graficznego interfejsu gry

Podczas właściwej gry, gest "przesuń dwoma palcami w górę", włącza lub wyłącza graficzny podgląd gry. Domyślnie jest on wyłączony. Czasami jednak możesz chcieć go włączyć, aby upewnić się gdzie jesteś, zaprezentować komuś grę lub po prostu skonsultować cokolwiek przy pomocy wzroku. Pamiętaj! Włączenie graficznego podglądu działa tylko w ramach poziomu gry, aktywnego w danej chwili. Po przejściu na kolejny poziom, domyślnie zawsze będzie on znowu wyłączony, o czym poinformuje stosowny komunikat. Jest to zamierzone działanie, ponieważ w grach Audio powinno się korzystać wyłącznie ze zmysłu słuchu.

Menu gry

Po wejściu do Menu gry, zobaczysz następujące opcje:

 • "Test słuchawek" - pozwala sprawdzić, czy dobrze założyliśmy słuchawki bo przez odtworzenie dźwięku w prawym, oraz lewym kanale.
 • "Lista poziomów" – wyświetla listę wszystkich poziomów dostępnych w grze pozwalającą na wybór (zmianę) określonego poziomu.
 • "O aplikacji" - wyświetla nazwę i numer bieżącej wersji programu
 • "Strona domowa projektu" – otwiera w standardowej przeglądarce systemowej stronę internetową projektu, a ściślej rzecz biorąc, aplikacji EchoVis Street. Tam znajdziesz instrukcję obsługi, listę gestów, kontakt do Twórców aplikacji.
 • "Wyślij raport o błędzie" – otwiera standardowy program mailowy i pozwala wysłać raport o błędzie.
 • "Wyślij sugestię" – pozwala wysłać sugestie Twórcom aplikacji.
 • "Zamknij Menu" zamyka Menu gry.

Punktacja

Poprawne wykonanie zadania punktowane jest następująco:

 • wykonane za pierwszym razem – 10 punktów.
 • za drugim razem - 6 punktów.
 • za trzecim razem – 3 punkty.

Po zakończonej grze, wyświetlony zostanie ekran z podsumowaniem punktacji w ujęciu całościowym oraz rozbiciu na poszczególne poziomy gry. Z tego ekranu możesz wysłać raport o błędzie, zagrać ponownie, albo zakończyć działanie aplikacji.